LONG XIAO

A.S.D. LONG XIAO

HUNG GAR


Lineage


Monks Zhao Yuan
Zi Sin Sim Si
Hung Hei Gung
Lok A Choy
Wong Tai
Wong Kaiying

Wong Feihong

Lam Saiwing

Lam Zou

Tang Kwokwah

Tang Tungwing

Maurizio Zanetti